• ИРГЭН ТА

  АЛИВАА ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
  ИРГЭН ТАНЫ ҮНДСЭН ХУУЛЬД ЗААСАН ЭРХИЙГ
  ЗӨРЧИЖ БАЙНА ГЭЖ ҮЗВЭЛ

  ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХИЙГ ХЯНУУЛАХААР

  ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦЭД ХАНДАХ ЭРХТЭЙ.

  Members seat BG

  ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ НЬ

  ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗААЛТЫГ

  ЗӨРЧСӨН ТУХАЙ

  ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ

  БАЙГУУЛЛАГА

  BG Main hall

  ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ НЬ

  ҮНДСЭН ХУУЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД

  ДЭЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ БАЙГУУЛЛАГА

  ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ

  ЧАНДЛАН САХИУЛАХ БАТАЛГАА

 • Гишүүдийн зургийн сан

 • БНСУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн танилцуулга

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль цахим хичээл
 • World conference on Constitutional Justice in Seoul (2014)

© 2015 Constitutional Court of Mongolia