Холбоо барих

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Зайсангийн гудамж, Үндсэн хуулийн цэц,

Улаанбаатар 17024, Монгол Улс

Утас: 

  • Цэцийн даргын туслах: 92263761
  • Захиргаа, нийтлэг үйлчилгээний газар: 92260082
  • Хууль зүйн үйлчилгээний газар: 92264588
  • Гадаад харилцаа: 92267641
  • Судалгааны төв: 92267638, 92264623
  • Цэцийн хуралдааны нарийн бичгийн дарга: 92264623, шинжээч нар: 92264886
  • Бичиг хэрэг: 92267640
  • Харуул: 92264546

Факс: +976-92262130

Цахим шуудан: info@conscourt.gov.mn, court@mongol.net,