Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан боллоо

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн Дунд суудлын хуралдаанаар Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1, 13.2.2 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх” маргааныг хянан хэлэлцэж 27 дугаар магадлалыг гаргалаа.

 

Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны явцад дээрх маргааныг Үндсэн хуулийн цэцийн харьяалан шийдвэрлэх маргааны шинжийг агуулаагүй буюу хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, эрх зүйн зөрчил, хийдлийг арилгах, хуулийн заалт хоорондын уялдаа хамаарлыг сайжруулах, хуулийг нэг мөр, зөв хэрэглэхтэй холбоотой асуудал байгаа нь тогтоогджээ.

 

            Тодруулбал, дээрх хуулийн “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдэд олгох нөхөх олговор” гэсэн Гуравдугаар бүлгийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1, 13.2.2 дахь заалтад заасан нөхөх олговрыг тус хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт заасны дагуу орон сууц аваагүй улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчид олгохоор хуульчилсан нь хууль зүйн ялгаатай ойлголтуудыг өөр хооронд нь адилтган, дээр дурдсанаар хураалгасан гэр, орон сууцаа “буцаан авч” хэлмэгдүүлэлтийн үр дагаврыг арилгасныг нөхөх олговор олгосонд тооцох нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Ийнхүү хуульчилсан нь хууль тогтоогч уг зохицуулалтаар холбогдох этгээдэд нөхөх олговор олгох, эсхүл хэлмэгдүүлэлтийн үр дагаврыг арилгах зорилгын алиныг агуулсныг тодорхойлох боломжгүй болгосон байна.

 

            Улмаар дээрх маргаан бүхий заалтууд нь хуулийн хэм хэмжээ хоорондын зөрчилдөөнийг агуулсан байх тул хууль тогтоогч энэ асуудлыг онцгойлон анхаарч, дээрх зохицуулалтыг нэн даруй боловсронгуй болгох нь зүйтэй гэж Үндсэн хуулийн цэц үзэж маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгсэхгүй болгосон байна.