Монгол Улсын Үндсэн хуулийг эрхлэн гаргалаа

2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан билээ. Үүнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцээс Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурлын Монгол Улсын Үндсэн хууль нийтлэх тухай1992 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын 3.2 дахь заалтыг үндэслэн 2019 оны нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг тусган Монгол Улсын Үндсэн хуулийг эрхлэн гаргалаа.

Uncategorized