Үндсэн хуулийн цэц олон улсын нэр хүнд бүхий байгууллагыг даргалах боллоо

Үндсэн хуулийн цэц олон улсын нэр хүнд бүхий байгууллагыг даргалах боллоо.

Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевизийн “Монголын Мэдээ суваг"

Uncategorized