Үндсэн хуулийн цэцээс маргааныг хэрэгсэхгүй болгов

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2022 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн Их суудлын хуралдаанаар Монгол Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч  Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцлээ.

 Хуралдаанаас энэхүү асуудал нь Үндсэн хуулийн  маргааны шинжийг агуулаагүй байх тул  маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгсэхгүй болгосон байна.