2022-11-03

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн шүүх (цэц) хянах эсэх асуудал

Доктор, профессор Ц.Сарантуяагийн “Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн шүүх (Цэц) хянах эсэх асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүллийг легалдата мэдээллийн сангаас унших боломжтой боллоо.

Агуулгын хураангуй:
1.Үндсэн хууль тогтоогч ба хууль тогтоогч
2.Үндсэн хууль тогтоогч нь хууль тогтоогчоос дээгүүрт тооцогдох эрх мэдэл
3.Нэмэлт, өөрчлөлт Үндсэн хуулийн нэгэн адил үйлчлэх асуудалд
4.Үндсэн хуульд заасан “үүрдийн баталгаа” буюу Eternity clause
5.Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэлбэр нь хууль байна
6.Үндсэн хуулийн шүүх нь хууль тогтоох эрх мэдлийн аливаа шийдвэрийг (Цэц Улсын Их Хурлын шийдвэрийг) хянах тухайд
7.Ард нийтийн санал асуулгаар батлагдсан хууль Үндсэн хууль зөрчихгүй гэсэн баталгаа бий юу?
8.Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлбэр болон агуулга талаас хянах нь
9.Үндсэн хуулийн цэцийн 2022 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолын агуулгад холбогдох асуудал
10.Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хянах эсэх асуудлаар бусад улсад маргадаггүй шалтгаан

Түлхүүр үг
Үндсэн хууль, үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хууль тогтоогч, үүрдийн баталгаа

Бичигдсэн огноо
2022-11-01