Бэлгэдэл


Дэлхийг хүрээлсэн тойрог нь Үндсэн хуулийн хяналтыг хэрэгжүүлж буй Азийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, эв санааны нэгдлийг илэрхийлж буй бөгөөд ногоон туяа нь энх тайван, эрч хүчийг, цэнхэр нь шударга ёс, хүний эрхийг,  мөн  хууль дээдлэх, ардчилал, хүний эрхийг хамгаалахад чиглэсэн нийгэмлэгийн зорилгыг тус тус бэлгэдэж байгаа ажээ