Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагаатай оюутан залуус танилцлаа.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагаатай  Отгонтэнгэр Их сургуулийн Эрх зүйн ангийн  60 гаруй оюутан танилцав.

Amaraa

Уг арга хэмжээ нь Үндсэн хуулийн үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх, Үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагааг оюутан залууст тайлбарлан танилуулах, нээлттэй, ил тод байлгахад чиглэгдсэн юм.

Энэ үеэр Үндсэн хуулийн цэцийн зүгээс оюутан залууст Үндсэн хуулийн цэцийн ордон, Үндсэн хуулийн цэцийн музейг танилцуулж эрдэм номын сурлагад нь амжилт хүсэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийг дурсгав.

Oyutnuud


Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн хэвлэлийн төлөөлөгч