Үндсэн Хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг илтгэл тавилаа.

Монгол Улсын Гадаад хэргийн яамны Олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн шугамаар Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын төрийн байгууллагын ахлах албан
тушаалтнуудыг ГХЯ дээр хүлээн авч туршлага солилцох сургалт-семинарыг 2016 оны 6 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан байна. Уг сургалт-семинарт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Т.Лхагваа “Монгол Улс ардчилал, зах зээлд шилжсэн нь: Улс төр, эдийн засгийн өөрчлөлт, шинэчлэл, туршлага”, гишүүн Д.Ганзориг “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагаа” гэсэн сэдвээр тус тус илтгэл тавилаа.

_DSC0486