“Албан тушаалтан Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” сургалт боллоо


Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home1/conscour/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Улсын Их Хурлын Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс Улсын Их Хурлын Тамгын газрын ажилтнуудад зориулсан мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих цуврал сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ.

Уг сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр (2021.06.11) “Албан тушаалтан Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулав.

Энэхүү сургалтыг МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш, доктор, профессор Ц.Сарантуяа удирдан явуулсан бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогийг ХБНГУ, ОХУ, Австри улстай харьцуулан танилцуулав. Сургалтад УИХ-ын Тамгын газрын 50 гаруй ажилтан хамрагдлаа.

Тэрбээр Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжуудыг нийцүүлэх, эрх зүйн хувьсгал-шинэтгэлийн үйл явц ид өрнөж байгаа. Энэ хүрээнд Үндсэн хууль, түүний үзэл баримтлалд нийцсэн хуулийн төсөл санаачлах, боловсруулах, хэлэлцэх, батлах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техникийн туслалцааг УИХ-ын Тамгын газрын ажилтнууд өгч ажиллаж байна. 

Тамгын газрын ажилтнууд энэхүү сургалтад хамрагдсанаар УИХ-аас батлагдан гарах аливаа хууль, тогтоомжийг Үндсэн хуульд нийцүүлэх, давхардал, хийдэл, зөрчлийг тогтоох, арилгах, хууль тогтоомжийн уялдааг сайжруулах арга зүйд мэргэших ач холбогдолтой юм.

/эх сурвалж:Parliament.mn/