Үндсэн хуулийн цэцийн ордны хашааны гадна талбайд мод, бутлаг ургамал тарив

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоосон бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр, мөн “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээх, ногоон байгууламжийг бий болгох зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын албан хаагчид Цэцийн ордны хашааны гаднах нийтийн эзэмшлийн талбайд мод, бутлаг ургамал тарьж, орчны ногоон байгууламжийг сэргээн арчлах ажлыг хийцгээлээ.

Uncategorized