Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц байгуулагдсаныхаа 30 жилийн ойн хүрээнд “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хөгжлийн товчоон”, “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц бол Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн" нэртэй баримтат кино нийтлэлийн DVD хувилбарыг нийтийн хүртээл болгов.

Уг баримтат кино нийтлэлд, 1924, 1940, 1960 онд тус тус батлагдсан Үндсэн хуулиас гадна 1992 оны Үндсэн хууль, түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар товчлон өгүүлсэн билээ.

Энэ баримтат кино нийтлэл нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хөгжлийг товчлон харуулсан анхдагч бүтээлүүдийн нэг боллоо.