Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулагдлаа


Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоол, 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолын дагуу  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын нийт албан хаагчид ажлын байранд болон цахим хэлбэрээр газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэл, учруулах хор хөнөөлийн талаар таниулах, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, гамшиг тохиолдсон үед өөрийгөө болон бусдыг аврах, хамгаалах талаар мэдээлэл, сургалт зохион байгууллаа.


Uncategorized