Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан болно

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд нэр бүхий иргэдийн   гаргасан  мэдээллийн дагуу Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх  тухай  хуулийн  33.3 дугаар   зүйлийн  2 дахь   хэсэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг  зөрчсөн эсэх  тухай маргааныг Үндсэн  хуулийн  цэцийн дунд  суудлын  хуралдаанаар  2021 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 09.30 цагаас хянан хэлэлцэхээр товлосон байна.

Uncategorized