• Үндсэн хуулийн цэцийн их суудлын хуралдаан болно

  Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн холбогдох заалтууд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх Үндсэн хуулийн цэцийн их суудлын хуралдаан 2024 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Цэцийн их суудлын хуралдааны танхимд болно.

 • Үндсэн хуулийн цэцийн Дунд суудлын хуралдааныг хойшлууллаа

  Үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар Татварын ерөнхий хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4 дэх хэсэг, мөн хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4.1, 34.4.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн зарим заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцлээ.
  Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч уг хуралдааныг хойшлуулах тухай хүсэлтээ Үндсэн хуулийн цэцэд ирүүлснийг хэлэлцээд магадлал гаргав.

 • Цагдаагийн албаны тухай хуулийн холбогдох заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэж Цэц дүгнэлээ

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц 2024 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн Дунд суудлын хуралдаанаар Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцлээ.

 • Татварын ерөнхий хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн, эсэхийг хянан хэлэлцэнэ

  Нэр бүхий иргэдээс Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж Татварын ерөнхий хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4 дэх хэсэг, тус хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4.1, 34.4.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн зарим заалтад нийцээгүй байна гэсэн мэдээлэл гаргасан байна.
  Уг мэдээллийн дагуу үүсгэсэн маргааныг хянан хэлэлцэх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 2024 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр хийхээр товложээ.

 • Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан болно

  Нэр бүхий иргэнээс Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт түр саатуулах дээд хугацааг 6 цаг байхаар заасан атлаа мөн зүйлийн 26.2 дахь хэсэгт тус хугацааг түр саатуулах байранд хүргэснээс эхлэн тооцохоор зохицуулж, уг байранд хүргэх хугацааны хязгаарыг хуульчлаагүйн улмаас 6 цагаас илүү хугацаанд буюу хэт урт хугацаанд түр саатуулах, түр саатуулахыг журамласан зохицуулалт үйлчлэхгүй байх нөхцөлийг үүсгэсэн нь Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн гэж мэдээлэл ирүүлсэн байна.

 • Цагдаагийн албаны тухай хуулийн заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэж Цэц дүгнэлээ

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц 2024 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн Дунд суудлын хуралдаанаар Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1.8 дахь заалтын холбогдох хэсэг Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцэв.

 • Цагдаагийн албаны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг хянан хэлэлцэнэ

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1.8 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг 2024 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн Дунд суудлын хуралдаанаар хянан хэлэлцэхээр товлов.

 • Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг хойшлууллаа

  Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1.1, 50.1.23 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг хойшлууллаа.

 • Шүүхийн тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцэнэ

  Нэр бүхий иргэд Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1.1, 50.1.23 дахь заалт нь Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэхийг хянан шалгуулахаар мэдээлэл ирүүлсэн байна.

 • Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлт гаргалаа

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн өнөөдрийн /2024.01.17/ дунд суудлын хуралдаанаар нэр бүхий иргэдийн мэдээллийн дагуу Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хэлэлцээд Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлт гаргалаа