Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан болов


Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн өнөөдрийн /2020.11.04/ дунд суудлын хуралдаанаас Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.6 дугаар зүйлийн 1, 2, 4, 6 дахь хэсэг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалт, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус зөрчөөгүй байна гэсэн дүгнэлт гаргалаа.

Uncategorized