Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр

Ээлжит сонгуулиас өмнөх нэг жилийн дотор холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тухай маргаан Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт, №01, 2024.01.17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлт гаргалаа
Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан болно
Цагдаагийн алба хаагч үйлдвэрчний эвлэлд нэгдэх, үйл ажиллагааг нь сурталчлах, дэмжлэг үзүүлэхийг хориглосон тухай маргаан Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт, №02, 2024.05.22
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэж Цэц дүгнэлээ
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг хянан хэлэлцэнэ
Түр саатуулах хугацаа тооцох тухай маргаан Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт, №03, 2024.06.12
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн холбогдох заалт Үндсэн хууль зөрчсөн гэж Цэц дүгнэлээ
Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан болно
Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хуулийн зарим хэсэг, заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн эсэх тухай маргаанМонгол Улсын Үндсэн хуулийн
цэцийн тогтоол,
№01, 2024.06.26
Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хуулийн зарим хэсэг, заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн эсэх тухай маргааныг дахин хянан эцэслэн шийдвэрлэв.
Үндсэн хуулийн цэцийн их суудлын хуралдаан болно.